Author Archives: Toimetaja

Om företaget Jus Suecanum

På medeltida latin betyder Jus Suecanum „svensk rätt” vilket uttryck tydde på estlandssvenskarnas juridiska ställning på den tiden.

Även när idag är Estlands svenskspråkig minoritet inget stort i antalet, har estlandssvenskarna som mestadels flydde till Sverige under Andra världskriget många intressen i här – det finns tusentals svenska markägare i Estland.

OÜ Jus Suecanum stiftades 2004, men i verkligheten hade vi arbetat redan i flera år med att hjälpa svenska markägare i Estland lösa olika frågor som uppkommit i samband med markägandet.

Idag har vi hjälpt folk från alla svenskbygder i Estland och fått en bra erfarenhet att bli en brygga mellan landets myndigheter i Estland och svenska markägare som inte kan estniska och inte känner till estniska lagar.