Om företaget Jus Suecanum

På medeltida latin betyder Jus Suecanum „svensk rätt” vilket uttryck tydde på estlandssvenskarnas juridiska ställning på den tiden.

Även när idag är Estlands svenskspråkig minoritet inget stort i antalet, har estlandssvenskarna som mestadels flydde till Sverige under Andra världskriget många intressen i här – det finns tusentals svenska markägare i Estland.

OÜ Jus Suecanum stiftades 2004, men i verkligheten hade vi arbetat redan i flera år med att hjälpa svenska markägare i Estland lösa olika frågor som uppkommit i samband med markägandet.

Idag har vi hjälpt folk från alla svenskbygder i Estland och fått en bra erfarenhet att bli en brygga mellan landets myndigheter i Estland och svenska markägare som inte kan estniska och inte känner till estniska lagar.